Проведе се второто заседание на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

21.04.2023

 

Как ще бъдат избирани проектите за финансиране по Приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“ на програма (ИНТЕРРЕГ VІ-А) ИПП България Сърбия 2021-2027 бе основна тема на второто заседание на Стратегическия съвет на Териториалната стратегия по програмата, проведено вчера в гр. Монтана.

Членовете на Съвета обсъдиха и съгласуваха основният подход на Методиката за идентификация на проектни идеи и Насоките за кандидатстване с проектни концепции.

„Вярвам, че всички ние, водени от стремежа да осигурим териториално, икономическо и социално сближаване, сме тук, за да обединим усилията си в една посока, за преодоляване на трансграничните различия и увеличаване на конкурентните предимства на нашия регион.“, заяви г-жа Десислава Тодорова – зам.-кмет на Община Видин, която заедно с г-жа Татяна Живкович от Агенция за регионално развитие „Юг“, Сърбия, ръководи заседанието.

Подборът на проекти ще се извършва в два последователни процеса – процес на идентифициране на проектни идеи и процес на оценка на пълни проектни предложения. Това ще даде възможност да се изберат най-качествените и зрели идеи с най-голям принос към стратегията, които впоследствие да се разработят и да се представят като пълни проектни предложения за финансиране.

Проектните идеи, които имат за цел създаването на устойчиви партньорства за изпълнение на интегрирани проекти с многосекторна насоченост и висока добавена стойност за трансграничния регион са поставени във фокуса на Насоките за кандидатстване с проектни концепции.

Приетите документи са важна стъпка към стартирането на поканата за подбор на проектни концепции по Приоритет 2 „Интегрирано развитие на граничния регион“.

Facebook icon
Twitter icon