Покретање кампање за прикупљање пројектних идеја које ће се реализовати у оквиру Покретање кампање за прикупљање пројектних идеја које ће се реализовати у оквиру Интегрисане територијалне стратегије (ИТС)

13.12.2021

У наредних 7 година, прекогранични регион између Бугарске и Србије суочиће се са бројним изазовима који захтевају другачији, интегрисани одговор на територијалне потребе. С тим у вези, покренута је кампања прикупљања пројектних идеја које ће подржати имплементацију Интегрисане територијалне стратегије (ИТС) програма за период 2021-2027. ИТС је алат који ће подржати трансформацију ваше пројектне идеје од намере до конкретног решења.

Очекујемо да своје предлоге пошаљете путем онлајн обрасца до 31. јануара 2022

Ако имате питања, можете контактирати (на бугарском или енглеском) наше стручњаке на: ma_ipacbc@mrrb.government.bg

Facebook icon
Twitter icon