6th meeting of the Joint Working Group

07.09.2022

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение № 6 на 7 септември 2022 г. с писмена процедура.

Приетите документи са приложени по-долу.

Facebook icon
Twitter icon