Трето заседание на Съвместната работна група (СРГ)

04.02.2021

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение №3 на 18 декември 2020 г. на онлайн заседание.

Facebook icon
Twitter icon