Второ заседание на Съвместната работна група (СРГ)

23.10.2020

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение №2 на 16 септември 2020 г. с писмена процедура.

Facebook icon
Twitter icon