Четвърто заседание на Съвместната работна група

14.10.2021

Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия за предстоящия програмен период 2021-2027 г. прие Решение № 4 на 24 септември 2021г. на онлайн заседание.

Приетите на заседанието документи са приложени по-долу.

Facebook icon
Twitter icon