Одлуке Стратешког одбора за Територијалну стратегију у оквиру (Интеррег VI-А) ИПА програма Бугарска – Србија 2021-2027