Решения на Съвета за управление на изпълнението на Териториална стратегия за интегрирано териториално развитие по Програмата Интеррег VI-А ИПП България - Сърбия 2021-2027