Обновљен списак предлога пројеката - 30.06.2017

03.07.2017

Списак предлога пројеката у оквиру првог позива № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 након пред-уговорних процедура и жалби, у складу са решењима заједничког надзорног одбора од 25. октобра 2016, 15. јула 2016 и 21. априла 2016 - обновљен 30.06.2017:

Facebook icon
Twitter icon