Наръчник за изпълнение на проекти (в. 2)/12.01.2017 по първата покана за набиране на проектни предложения

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 2) по първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Facebook icon
Twitter icon