Наръчник за изпълнение на проекти (в. 4)/10.10.2017

11.10.2017

Наръчник за изпълнение на проекти (в. 4) по първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

Facebook icon
Twitter icon