Резултати от административната оценка и оценката за допустимост на проектни предложения, получени по Първа покана за набиране на проектни предложения 2014-2020

22.04.2016

Резултатите от административната оценка и оценката за допустимост по Първа покана по Програма за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия са налични както следва:

Проектните предложения, които са преминали първия етап от оценката ще продължат към следващия етап  – техническа оценка, която ще бъде извършена от външни експерти-оценители.  Проектните предложения, получили най-висок резултат ще бъдат предложени за финансиране.

Проектните предложения, които са отхвърлени на този етап, ще бъдат уведомени писмено относно причините за отхвърляне. 

Facebook icon
Twitter icon