Резултати провере за административну прихватљивост и допустивост кандидата у оквиру првог позива за прикупљање предлога пројеката 2014-2020

22.04.2016

Резултате провера за административну прихватљивост и допустивост кандидата  у оквиру првог позива за прикупљање предлога пројеката 2014-2020 можете наћи овде:

Предлози пројеката који су прошли прву фазу евалуације ће бити оцењивани на следећој етапи - провера техничког квалитета предлога пројекта, која ће бити извршена од стране спољних стручњака. Предлози пројеката са највишим оценама ће бити предложени за финансирање.

Представници водећих партнера предлога пројеката који су одбијени ће добити индивидуална писма са објашњењем зашто је пројекат одбијен. 

Facebook icon
Twitter icon