Обучения за екипите по управление на проекти в България

05.12.2016

В периода 25-30 ноември 2016 г. се проведоха 3 обучения за екипите по управление на проекти, финансирани по първата покана на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Семинарите се проведоха в градовете София, Видин и Монтана, като в тях взеха участие общо 89 човека.

Лектори в обученията бяха представители на Съвместния секретариат, Управляващия орган и Звеното за Първо ниво на контрол. Обученията включиха следните основни теми:

  • Техническо и финансово изпълнение на проектите;
  • Процедури за договаряне;
  • Верификация на разходите от контрольор;
  • Информация и публичност;
  • Електронна система за обмен на документи и информация;
  • Нередности и измами при изпълнение на проекта.

По време на семинарите членовете на екипите по управление на проекти имаха възможност да задават въпроси по изпълнението. Зададените въпроси и предоставените отговори имате ще бъдат публикувани за информация на всички заинтересовани лица.

Качеството на проведените обучения беше оценено като удовлетворително във висока степен от преобладаващата част от участниците (69 от 89) и като по-скоро удовлетворително - от останалите 20 човека.

Презентациите от обученията може да откриете ТУК, а снимки от събитията са поместени в галерията по-долу.

Facebook icon
Twitter icon