Обучение за работа с Портал за бенефициери, проведено в Сърбия

20.01.2017

На 17-ти и 18-ти януари 2017 г. в град Ниш, Република Сърбия бяха проведени две обучения за работа с Портала за бенефициери за членовете на екипите по проектите, финансирани по Първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, които бяха посетени от 62 участници. Лектор на обучението беше представител на Управляващия орган.

Обученията обхванаха следните теми, свързани с попълването на данните в Портала на бенефициерите:

  • Обществени поръчки, обявяване на тръжните процедури и информация за договори;
  • Списък на изпълнителите, лични данни;
  • Фактури и реквизити на фактури;
  • Опис на фактурите и искания за плащане;
  • Доклад за напредъка по проекта.

Обратна връзка за обучението беше получена от 49 участници - 32 участници бяха напълно удовлетворени от обучението, 13 бяха по-скоро доволни, 3 участници не са могли да дадат точна оценка на обученията, докато само 1 участник е оценил обучението като доста незадоволително.

Интерактивно онлайн обучение за работа с Портала за бенефициери ще се проведе в следващите седмици.

Facebook icon
Twitter icon