Обучение за работа с Портал за бенефициери, проведено в Сърбия