Обучения на екипите по управление на проектите в Сърбия

14.12.2016

Бяха проведени две обучения за членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по първата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия – в Сърбия, Алексинац – на 6 декември, и в Ниш – на 7 декември, на които взеха участие 96 участници.

Лектори на обученията бяха представители на Съвместния секретариат, на Управляващия орган и на Първото ниво на контрол (ПНК) по Програмата. Обученията обхващаха следните теми:

  • Техническо и финансово изпълнение на проектите;
  • Обществени поръчки;
  • Верификация на разходите от Първо ниво на контрол (ПНК);
  • Информация и публичност;
  • Електронна система за обмен на документи и информация.

По време на семинарите членовете на екипите по управление на проектите имаха възможността да зададат въпроси свързани с изпълнението на проектите. Всички въпроси, както и предоставените отговори ще бъдат публикувани.

Обратна връзка от обучението беше получена от 86 участници – 54 участници са били особено доволни от обучението, 28 участници по-скоро са изразили своето задоволство, а едва 4 участници не са преценили с точност полезността на обучението.

Третото обучение също се проведе в Ниш, на 13 декември. То беше насочено към инвестиционниите проекти и включи представяне на приложимите правила за провеждане на обществени поръчки за доставки и строителство. В обучението участваха 62 участници, 27 от които го оцениха като силно удовлетворително, а 10 като удовлетворително – останалите 25 учасника не предоставиха обратна връзка.

Презентациите от обученията могат да бъдат намерени ТУК, а снимки от срещите са публикувани в галерията по-долу.

Facebook icon
Twitter icon