Администриране на нередности, август 2021 г.

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България, версия август 2021 г.

Facebook icon
Twitter icon