Администриране на нередности

18.06.2018

Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България

Facebook icon
Twitter icon