Тръжна процедура за услуги „Разработка на мултимедийни софтуерни продукти и мобилно приложение”

09.01.2023

Тръжна процедура за услуги „Разработка на мултимедийни софтуерни продукти и мобилно приложение”, реф. No CB007.2.11.064-S-1

Община Белоградчик възнамерява да възложи поръчка за "Разработка на мултимедийни софтуерни продукти и мобилно приложение" по проект „Опазване и атрактивно експониране на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац”.

Крайният срок за подаване на офертите е 10.02.2023 г.

Тръжното досие е достъпно на сайта на Община Белоградчик и по-долу.

Facebook icon
Twitter icon