Обществена поръчка за изграждане на многофункционална закрита спортна база

03.01.2023

Община Костинброд обявява обществена поръчка за изграждане на многофункционална закрита спортна база в гр. Костинброд с финансова помощ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA България-Сърбия 2014-2020.

Крайният срок за подаване на офертите е 06.03.2023 г.

Тръжното досие е достъпно по-долу.

Facebook icon
Twitter icon