Тръжна процедура за организиране на събития по Проект „Вкусът на традицията – нематериалното културно наследство на Видин и Бор за устойчив туризъм”, референтен номер: CB007.2.12.158-PP3-TD01

21.07.2023

Център за нематериално културно наследство „Корени” обявява тръжна процедура за организиране на събития по проект „Вкусът на традицията – нематериалното културно наследство на Видин и Бор за устойчив туризъм”.

Локация: Зайчар, Сърбия

Възложител: Център за нематериално културно наследство "Корени"

Дата на публикуване на обявлението за поръчка: 21.07.2023 г.

Процедура: опростена

Краен срок за подаване на оферта от участниците: 21.08.2023 г.

Тръжното досие е достъпно по-долу.

Facebook icon
Twitter icon