Новини

Подбор за длъжността „Контрольор“ за първо ниво на контрол в обособено звено към ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ – 4 позиции

26.01.2017

Подбор за длъжността „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ – 4 (четири) позиции

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
 

ОБЯВЯВА
 

Обучение за работа с Портал за бенефициери, проведено в Сърбия

20.01.2017

На 17-ти и 18-ти януари 2017 г. в град Ниш, Република Сърбия бяха проведени две обучения за работа с Портала за бенефициери за членовете на екипите по проектите, финансирани по Първата покана на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия, които бяха посетени от 62 участници. Лектор на обучението беше представител на Управляващия орган.

Обученията обхванаха следните теми, свързани с попълването на данните в Портала на бенефициерите:

Актуализирана версия на Наръчника за изпълнение на проекти по първата покана

12.01.2017

Актуализираната версия на Наръчника за изпълнение на проекти по първата покана - версия 2 влиза в сила от 12.01.2017. Промените са основно по отношение на процедурите за избор на изпълнител - стр. 15-17 и приложение 14.1.1 - Инструкции към кандидатите.

Наръчникът е достъпен ТУК.

 

Oценка на изпълнението и въздействието на ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество,управлявани от Република България в периода 2007-2013 г.

21.12.2016

През 2016 година, Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи договор за външно изпълнение на услуга за оценка на изпълнението и въздействието на ИПП Програмите за трансгранично сътрудничество,управлявани от Република България в периода 2007-2013 г.

Обучения на екипите по управление на проектите в Сърбия

14.12.2016

Бяха проведени две обучения за членовете на екипите за управление на проекти, финансирани по първата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия – в Сърбия, Алексинац – на 6 декември, и в Ниш – на 7 декември, на които взеха участие 96 участници.

Лектори на обученията бяха представители на Съвместния секретариат, на Управляващия орган и на Първото ниво на контрол (ПНК) по Програмата. Обученията обхващаха следните теми:

Предоставена държавна помощ

06.12.2016

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ на МРРБ, в качеството си на Управляващ орган на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg — ИПП България — Сърбия 2014 — 2020 г.“ по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II)

предостави държавна помощ на следните български проектни партньори:

Обучения за екипите по управление на проекти в България

05.12.2016

В периода 25-30 ноември 2016 г. се проведоха 3 обучения за екипите по управление на проекти, финансирани по първата покана на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Семинарите се проведоха в градовете София, Видин и Монтана, като в тях взеха участие общо 89 човека.

Лектори в обученията бяха представители на Съвместния секретариат, Управляващия орган и Звеното за Първо ниво на контрол. Обученията включиха следните основни теми:

Поддръжка и развитие на електронни портали за бенефициенти, информационни системи за управление и интернет страници

01.12.2016

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ обявява тръжна процедура за „Поддръжка и развитие на електронни портали за бенефициенти, информационните системи за управление и интернет страниците на INTERREG-IPA програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ II” с финансовата подкрепа на програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ II

Тръжното досие е на разположение на:

Официална церемония по връчване на договори за субсидия по първата покана

24.11.2016

Официалната церемония по връчване на първите договори за субсидия по Първата покана за набиране на проектни предложения по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия се проведе на 24 ноември 2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството в гр. София, България. Договорите бяха връчени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството – Лиляна Павлова, Заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството – Деница Николова и Заместник-директора на Службата за европейска интеграция на Република Сърбия, Санда Шимич.

Страници

Subscribe to Новини