Претходно Oбавештење о намери спровођења рестриктивног поступка за услуге за „Организовање догађаја у оквиру Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње 2014-2020, којим управља Република Бугарска“

31.03.2020

Дирекција за управљање територијалном сарадњом у Министарству регионалног развоја и јавних радова Републике Бугарске (у својству Управљачког тела за поменуте програме) објавила је рестриктивни поступак за пружање услуга за „Организовање догађаја у оквиру Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње 2014-2020, којим управља Република Бугарска “

Претходно обавештење о намери спровођења поступка послато за објављивање у Службеном гласнику Европске уније (OJ/S) је доступно  у бази података на „ТЕД“-у http://ted.europa.eu/. Да бисте приступили објављеном обавештењу, кликните на 2020/S 064-153115 или пронађите прилог у наставку.

** Обавештење је само за информацију. Према тренутним европским директивама које регулишу јавне набавке, уговорни органи који довршавају поступак јавне набавке дужни су да објаве обавештење о додели уговора у роковима утврђеним у ПРАГ-у (Практични водич о процедурама уговорања за екстерне акције Европске уније).

Facebook icon
Twitter icon