Новини

Важно! Крайните срокове!

28.03.2018

Заявленията за регистрация за електронно подаване на проектно предложение по втората покана могат да бъдат подадени не по-късно от 17:00 ч. местно българско време (EET) на 20 април 2018 г. на следния адрес:

MAINTENACE

26.03.2018

Due to the changes in state networks in Bulgaria the users of the Ellectronic application system, Beneficiary portal and the MIS system under the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-Serbia 2014-2020  might experience unstable connection or the systems might not available temporary on 26.03.2018.

Партньорският форум по Втората покана приключи успешно

15.03.2018

На 15.03.2018 г., в „Народно читалище „Христо Ботев 1934” гр. Божурище се проведе Форум за търсене на партньори по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020. Събитието беше организирано от Съвместния секретариат, със съдействието на Управляващия орган и Националния партниращ орган по Програмата.   

SERVICE FOR UPGRADE AND MAINTENANCE OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS, BENEFICIARY PORTALS AND WEB SITES FOR INTERREG-IPA CBC PROGRAMMES

14.03.2018

Directorate “Territorial Cooperation Management”, Ministry of Regional Development and Public Works intends to award a service contract for Service for upgrade and maintenance of Management information systems, Beneficiary portals and web sites for Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria – Turkey, Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria - former Yugoslav Republic Of Macedonia and Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-Serbia in Sofia, Bulgaria with financial assistance from the

Презентациите от Информационната кампания по втората покана за проектни предложения

12.03.2018

Презентациите от Информационната кампания по втората покана за проектни предложения са достъпни за изтегляне по-долу.

Български

Форум за търсене на партньори в гр. Божурище, в рамките на Втората покана за набиране на проектни предложения

23.02.2018

Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани лица да вземат участие във Форума за търсене на партньори,който ще се проведе на 15.03.2018 г. (четвъртък), в „Народно читалище „Христо Ботев 1934” гр. Божурище, Република България, с начален час -  10:00 ч. местно българско време (EET).

Завърши информационната кампания в България по Втората покана за набиране на проектни предложения

16.02.2018

Успешно приключи серията информационни дни за потенциални кандидати по втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Целта на проведените обучения беше да се разяснят на потенциалните кандидати основните изисквания за разработване на проектно предложение и да им бъдат дадени практически съвети за подготовката на всички документи за кандидатстване, вкл. бюджета.

Обученията за потенциални кандидати се проведоха както следва:

Have your say in shaping future cohesion policy

16.02.2018

The European Commission has just launched a public consultation on EU funds in the area of cohesion. The consultation is open till 8 March 2018.

The Commission invites people like you to contribute with their input. All citizens and stakeholders interested in Cohesion policy, including beneficiaries of EU programmes and funds such as national, regional and local authorities, inter-governmental and non-governmental bodies, academic institutions, civil society and enterprises, are encouraged to contribute.

Откриване на информационната кампания по втората Покана за набиране на проектни предложения - Информационен ден София

07.02.2018

Откриване на информационната кампания по втората Покана за набиране на проектни предложения

На 6 февруари 2018 г., в София се проведе информационен ден по втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014 - 2020. В събитието участваха 133 потенциални кандидати и заинтересовани страни.

На семинара бяха представени следните основни теми:

Информационна кампания по втората Покана за набиране на проектни предложения

29.01.2018

Съвместният секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България-Сърбия 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в информационните дни по втората Покана за набиране на проектни предложения, които ще се проведат на територията на Република България. Информационната кампания ще се проведе в периода 06.02. – 15.02.2018 г., както следва:

Страници

Subscribe to Новини