IПозив за учешће у консултацијама о нацрту Извештаја о обухвату процене утицаја на животну средину, у оквиру ИНТЕРРЕГ ИПА програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије за програмски период 2021-2027

09.08.2021

Министарство за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске, као Управљачко тело (УТ) ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње између Републике Бугарске и Републике Србије 2021-2027 (у даљем тексту Програм), покреће јавну расправу о нацрту Извештаја о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину Програма и Прекограничне стратегију за интегрисани територијални развој која се израђује у оквиру Програма.

Извештај о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину Програма који се суфинансира у оквиру Инструмента за претприступну помоћ III (ИПА III), и Прекограничне стратегија за интегрисани територијални припремљен је у оквиру поступака процене утицаја на животну средину, у складу са захтевима чл. 19а Правилника о условима и одредбама за спровођење еколошке процене планова и програма (Правилник о процени утицаја на животну средину), а такође у складу са упутствима Министарства животне средине и вода Републике Бугарске (допис бр. 04-00-1849/23.07.2021 ) за спровођење обавезне еколошке процене утицаја на животну средину Програма прекограничне сарадње и Прекограничне стратегије за интегрисани територијални развој.

Извештај о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину има за циљ да одреди обим и садржај Извештаја о процени утицаја на животну средину. Сви актери могу изразити мишљења, укључујући препоруке на садржај и обим Извештаја о процени утицаја на животну средину, као и предлоге за проширење обухвата.

Мишљења која буду стигла на време биће узета у обзир и имаће утицај на припрему Извештаја о процени утицаја на животну средину, који ће обезбедити постизање циљева  Европске Комисије за интеграцију еколошких питања у креирање програма и стратегије, и проценити опасност по животну средину и здравље људи у њиховом спровођењу.

У складу са Уредбом о процени утицаја на животну средину, ​​Извештај о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину  подноси се на јавну расправу на територији Републике Бугарске од стране Министарства регионалног развоја и јавних радова Министарству животне средине и вода - члан 19а, тачка 1, Министарство здравља - чл. 19а, тачка 2, као и јавности, другим заинтересованим органима и трећим лицима - члан 19а, тачка 3

Извештај о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину доставља Министарство за регионални развој и јавне радове, у својству Управљачког тела у оквиру програма,  Националном телу (НТ) - Министарству за европске интеграције Републике Србије

Рок за достављање мишљења је 23.08.2021 (14 дана од почетка) у електронском облику на е-маил адресу: e-mrrb@mrrb.government.bg          

Комплетан текст документа можете наћи испод.

 

Facebook icon
Twitter icon