Новини

2 дни без достъп до Бенефициентския портал

02.04.2021

Уважаеми бенефициенти,

Бихме искали да Ви информираме, че поради извършване дейности по техническа поддръжка, достъпът до Бенефициентския портал няма да бъде възможен в рамките на два дни - събота и неделя, 3 и 4 април 2021г.

 

Questions and answers

17.03.2021

Questions and answers for Simplified procedure "Elaboration of environmental assessment reports for INTERREG - IPA CB cooperation programmes 2021 – 2027 between the Republic of Bulgaria and respectively the Republic of North Macedonia, Republic of Serbia and the Republic of Turkey and for Cross-border Strategies for Integrated Territorial Development to be financed under the INTERREG - IPA CB cooperation programmes 2021 – 2027 between the Republic of Bulgaria and respectively the Republic of North Macedonia, Republic of Serbia and the Republic of Turkey"

Процедура за подбор за длъжността "Контрольор", първо ниво на контрол - 7 позиции към дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

15.03.2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява подбор на лица за осъществяване на проверките по чл. 125, ал. 4, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 1303/2013 („първо ниво на контрол“) по проекти по програмите за трансгранично сътрудничество, в които Република България участва. Подборът се обявява за свободните позиции за „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ – седем позиции.

INVITATION TO TENDER FOR “Elaboration of environmental assessment report for INTERREG - IPA CB cooperation programme 2021 – 2027 between the Republic of Bulgaria and Republic of Serbia

25.02.2021

INVITATION TO TENDER FOR “Elaboration of environmental assessment report for INTERREG - IPA CB cooperation programme 2021 – 2027 between the Republic of Bulgaria and Republic of Serbia and for Cross-border Strategy for Integrated Territorial Development to be financed under the INTERREG - IPA CB cooperation programme 2021 – 2027 between the Republic of Bulgaria and Republic of Serbia ”, Sofia, Republic of Bulgaria

Reference number: Interreg-IPA CBC-TA-2020-4 /Lot 1

Конкурс за „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ в Съвместния секретариат

11.02.2021

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия, в офиса на Съвместния секретариат в гр. София.

Крайният срок за подаване на заявления е 26 февруари 2021 г., 17:30 ч.

Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториална стратегия за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ ..."

30.12.2020

Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“   

Заседания на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. и на Съвместната работна група за предстоящия програмен период 2021-2027 г.

18.12.2020

На 18 декември 2020 г. се проведе онлайн Осмото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020. Заседанието беше председателствано от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и съ-председателствано от г-жа Валентина Видович, Министерство на европейската интеграция на Република Сърбия.

Технически проблем с Бенефициентския портал

17.11.2020

Уважаеми бенефициери, 
Информираме ви, че поради технически причини Бенефициентския портал не е активен. Работим по отстраняване на проблема като се надяваме да бъде разрешен до 19 ноември.

Конкурс за „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ в Съвместния секретариат

11.11.2020

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия, в офиса на Съвместния секретариат в гр. София.

Крайният срок за подаване на заявления е 26 ноември 2020 г., 09:31 ч.

Технически проблем с Бенефициентския портал

06.11.2020

Уважаеми бенефициери, 
Информираме ви, че поради технически причини Бенефициентския портал не е активен. Работим по отстраняване на проблема като се надяваме в рамките на днешния ден да бъде разрешен. 

Страници

Subscribe to Новини