Новини

Форум за търсене на партньори в гр. Божурище, в рамките на Втората покана за набиране на проектни предложения

23.02.2018

Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани лица да вземат участие във Форума за търсене на партньори,който ще се проведе на 15.03.2018 г. (четвъртък), в „Народно читалище „Христо Ботев 1934” гр. Божурище, Република България, с начален час -  10:00 ч. местно българско време (EET).

Завърши информационната кампания в България по Втората покана за набиране на проектни предложения

16.02.2018

Успешно приключи серията информационни дни за потенциални кандидати по втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Целта на проведените обучения беше да се разяснят на потенциалните кандидати основните изисквания за разработване на проектно предложение и да им бъдат дадени практически съвети за подготовката на всички документи за кандидатстване, вкл. бюджета.

Обученията за потенциални кандидати се проведоха както следва:

Have your say in shaping future cohesion policy

16.02.2018

The European Commission has just launched a public consultation on EU funds in the area of cohesion. The consultation is open till 8 March 2018.

The Commission invites people like you to contribute with their input. All citizens and stakeholders interested in Cohesion policy, including beneficiaries of EU programmes and funds such as national, regional and local authorities, inter-governmental and non-governmental bodies, academic institutions, civil society and enterprises, are encouraged to contribute.

Откриване на информационната кампания по втората Покана за набиране на проектни предложения - Информационен ден София

07.02.2018

Откриване на информационната кампания по втората Покана за набиране на проектни предложения

На 6 февруари 2018 г., в София се проведе информационен ден по втората Покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014 - 2020. В събитието участваха 133 потенциални кандидати и заинтересовани страни.

На семинара бяха представени следните основни теми:

Информационна кампания по втората Покана за набиране на проектни предложения

29.01.2018

Съвместният секретариат по Програмата за трансгранично сътрудничество ИПП България-Сърбия 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани страни да участват в информационните дни по втората Покана за набиране на проектни предложения, които ще се проведат на територията на Република България. Информационната кампания ще се проведе в периода 06.02. – 15.02.2018 г., както следва:

Втора Покана за набиране на проектни предложения

22.01.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по Програмата)

в сътрудничество със

Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия

(Национален партниращ орган по Програмата)

 

Пето присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020

17.01.2018

Днес,  17.01.2018 г. в гр. София се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС, председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и съпредседателствано от Михаило Дашич - помощник-министър на европейска интеграция на Република Сърбия.

Членовете на комитета разгледаха и одобриха следните основни документи:

5-то присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение

12.01.2018

5-то присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия ще се проведе на 17 януари 2018 г. в София.

EXTENDED MAINTENANCE

18.12.2017

Due to the additional changes required after the maintenance and installment of new functionality in the Beneficiary portal and the MIS system under the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-Serbia 2014-2020, the beneficiaries might experience unstable connection or the systems might not available temporary on 18.12.2017.

 

Техническа поддръжка на Портала за бенефициенти и информационната система MIS

12.12.2017

Поради планирани дейности по профилактика и инсталиране на нова функционалност, Порталът за бенефициенти и Информационната система MIS на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 няма да бъдат достъпни в интервала от 12:00 ч., 14.12.2017 г. до 18:00 ч., 15.12.2017 г.

Страници

Subscribe to Новини