Новини

Втора Покана за набиране на проектни предложения

22.01.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по Програмата)

в сътрудничество със

Министерството за европейска интеграция на Република Сърбия

(Национален партниращ орган по Програмата)

 

Пето присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за ТГС Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020

17.01.2018

Днес,  17.01.2018 г. в гр. София се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС, председателствано от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България и съпредседателствано от Михаило Дашич - помощник-министър на европейска интеграция на Република Сърбия.

Членовете на комитета разгледаха и одобриха следните основни документи:

5-то присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение

12.01.2018

5-то присъствено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия ще се проведе на 17 януари 2018 г. в София.

EXTENDED MAINTENANCE

18.12.2017

Due to the additional changes required after the maintenance and installment of new functionality in the Beneficiary portal and the MIS system under the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria-Serbia 2014-2020, the beneficiaries might experience unstable connection or the systems might not available temporary on 18.12.2017.

 

Техническа поддръжка на Портала за бенефициенти и информационната система MIS

12.12.2017

Поради планирани дейности по профилактика и инсталиране на нова функционалност, Порталът за бенефициенти и Информационната система MIS на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 няма да бъдат достъпни в интервала от 12:00 ч., 14.12.2017 г. до 18:00 ч., 15.12.2017 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

11.12.2017

ОБЯВА

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 487 , факс 02/987 07 37

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ за оценката на проектни предложения по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия, България – Турция и България – Македония.

Техническа поддръжка на информационната система MIS

16.11.2017

Поради планирани дейности по профилактика и ремонт на активно оборудване на комуникационните системи управлявани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, информационната система MIS на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 може да бъде недостъпна в интервала от 07:00 ч., 18.11.2017 г. до 07:00 ч., 20.11.2017г.

Ден на европейското сътрудничество 2017 "Трансграничен панаир на занаятите"

02.10.2017

Пъстър празничен площад посрещна жителите на град Перник на 30 септември. Денят на европейското сътрудничество бе поводът за организирането на „Трансграничен панаир на занаятите“ от Съвместния секретариат по Програма Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020.

От 2012 г. до сега, всяка година, през месец септември в над 30 страни от Европа повече от 70 програми за териториално сътрудничество празнуват успехите и постиженията от съвместните проекти, в които държавите и регионите си партнират за справяне с предизвикателствата при решаването на общи проблеми.

Ден на европейското сътрудничество 2017

19.09.2017

В продължение на традицията от последните 5 години цяла Европа ще отпразнува Деня на европейското сътрудничество. Инициативата се координира съвместно от Европейската Комисия, Комитета на регионите и Европейския Парламент и има за цел да представи постиженията от сътрудничеството между европейските държави и региони. 

Инструкции за опростени тръжни процедури за услуга

10.08.2017

С цел подпомагането на процеса по разработване на тръжни досиета и провеждането тръжни процедури за услуга, Управляващият орган разработи допълнителни инструкции, допълващи Наръчника за изпълнение на проекти и PRAG. Инструкциите разглеждат основните стъпки и минималния покет документи, приложими към опростените процедури за услуга.

Инструкциите са достъпни ТУК

Страници

Subscribe to Новини