Конкурс за „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ в Съвместния секретариат

11.11.2020

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия, в офиса на Съвместния секретариат в гр. София.

Крайният срок за подаване на заявления е 26 ноември 2020 г., 09:31 ч.

За повече информация: ТУК

Facebook icon
Twitter icon