Конкурс за „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ в Съвместния секретариат

11.02.2021

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия, в офиса на Съвместния секретариат в гр. София.

Крайният срок за подаване на заявления е 26 февруари 2021 г., 17:30 ч.

За повече информация: ТУК

Facebook icon
Twitter icon