Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториална стратегия за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ ..."

30.12.2020

Обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториални стратегии за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещите програми за ТГС Интеррег - ИПП България – Република Северна Македония и България - Турция 2021-2027“   

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България обявява стартирането на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на териториална стратегия за интегрирани мерки в обхвата на Цел на политиката на сближаване 5 „Европа по близо до гражданите“ по бъдещата програма за ТГС Интеррег - ИПП България – Сърбия 2021-2027“ съгласно Практическото ръководство за правила за провеждане на обществени поръчки за външни дейности на ЕС (PRAG).

Крайният срок за подаване на формуляр за кандидатстване е 29.01.2021 г. 17:30 часа (местно време).

Facebook icon
Twitter icon