Састанак Заједничког одбора за праћење (ЗОП) у оквиру Интеррег-ИПА програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020 и састанак Заједничке радне групе (ЗРГ) за предстојећи програмски период 2021-2027

18.12.2020

Осми састанак Заједничког одбора за праћење у оквиру Програма прекограничне сарадње Интеррег-ИПА Бугарска-Србија 2014-2020, одржан је 18.12.2020. године, и организован је онлајн. Састанком су копредседавале Деница Николова, заменик министра за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске и Валентина Видовић, испред Министарства за европске интеграције Републике Србије.

Поздраве су изразиле и представнице Генералног директората за регионалну политику Европске Комисије , Магали Леноел и Клаудиа Феурле.

Током онлајн сесије члановима Заједничког одбора за праћење представљен је тренутни напредак у имплементацији Програма и донета је одлука о изменама и допунама буџета за техничку помоћ за период 2020 – 2023. године, како би се гарантовао успешан завршетак текућег Програма и несметани прелазак на нови Програм. Представници ЗОП-а такође су обавештени о напретку у програмирању за 2021-2027.

Истог дана одржан је и трећи састанак Заједничке радне групе за будући програмски период 2021-2027. Главни фокус је била дискусија о предложеној интервентној логици, која оцртава следеће три приоритетне осе за предстојећи Програм:

1. Приоритетна оса 1 „Конкурентнији погранични регион“ - усмерен на јачање одрживог раста, обезбеђивање радних места и повећање конкурентности МСП са уделом од 15% од укупног буџета Програма;

2. Приоритетна оса  2 „Интегрисан развој пограничног региона“ - са фокусом на подстицање интегрисаног социјално-економског и еколошког развоја, културног наслеђа и безбедности у урбаним и ван - урбаним подручијима, са уделом од 55% од укупног буџета Програма;

3. Приоритетна оса 3 „Спречавање ризика у пограничном региону“ - усмерен на прилагођавање  климатским променама, спречавање ризика и отпорности на катастрофе, са уделом од 20% укупног буџета Програма.

Одобрење интервентне логике отвара простор за организовање јавне расправе о документу Оперативног документа Програма, и његово комплетирање, у наредних 4-5 месеци.

Facebook icon
Twitter icon