Продължава регулярното възстановяване на средства по Европейските програми управлявани от МРРБ

02.04.2020

Министерството на регионалното развитие и благоустройството продължава да извършва плащания по проекти към бенефициенти – общини, областни администрации, министерства, неправителствени организации и други.

Независимо от усложнената епидемична обстановка и обявеното извънредно положение в страната, свързано с разпространението на COVID-19 на територията на България, както и извънредните мерки, въведени на териториите на съседните държави, е създадена необходимата организация и не се наблюдава забава при обработката и възстановяването на разходи по подадените искания за плащания от бенефициенти. В периода от 13 март, когато беше обявено извънредното положение, до настоящия момент по Програма ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия 2014-2020 са разплатени към бенефициенти средства в размер на 312 510 евро за реализирани дейности.

Обработката и възстановяването на извършени разходи от бенефициентите по програмата продължават, за да се допринесе в максимална степен за справяне с настъпилата криза и минимизират негативните последствия в социалната и икономическите системи. Разчита се и на навременни реакции от страна на бенефициенти и изпълнители, тъй като ако някой в системата Управляващ орган - бенефициент - изпълнител не изпълни своите ангажименти или контролни функции, възстановяването на плащанията е по-времеемко.

Facebook icon
Twitter icon