Редовна подршка у финансирању за Европске програме којима управља МРРЈР се наставља

02.04.2020

Министарство за регионални развој и јавне радове наставља да врши исплате корисницима - општине, регионалне управе, министарства, невладине организације и други.

Без обзира на компликовану епидемиолошку ситуацију и проглашено ванредно стање у земљи, повезано са ширењем COVID-19 на територији Бугарске, као и хитним мерама уведеним на територијама суседних држава, створена је неопходна организација и нема одлагања у обради и надокнади трошкова по свим  захтевима за плаћањем, које су поднели корисници.  У периоду од 13. марта, када је уведено ванредно стање, корисницима у оквиру програма ИНТЕРРЕГ - ИПА Бугарска - Србија 2014-2020, исплаћена су средства у износу од 312 510 ЕУР за реализоване активности. 

Обрада и надокнада трошкова насталих од стране корисника Програма и даље у највећој мери доприносе решавању кризе и минимизира негативне последице на социјални и економски систем. Такође се ослања на благовремене одговоре корисника и њихових подуговарача (пружаоце услуга и робе/извођаче радова), јер ако неко из система Програма, било корисник или Управљачко тело, не испуни своје обавезе или функције контроле, повраћај новца и плаћање, захтеваће много више времена. 

Facebook icon
Twitter icon