Конкурс за експерт по управление на проекти в Съвместния секретариат

04.03.2020

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на "експерт по управление на проекти" по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България – Сърбия, в офиса на Съвместния секретариат в гр. София.

Експертът по управление на проекти ще участва в подготовката на поканите за набиране на проектни предложения, оценката на постъпилите проектни предложения, както и процеса по договаряне, наблюдение и контрол на финансираните проекти.

Крайният срок за подаване на заявления е 17.03.2020 г. (включително).

За повече информация: ТУК

Facebook icon
Twitter icon