ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ по отношение на настоящата ситуация с COVID-19

13.03.2020

Уважаеми партньори по проекти,

Бихме искали да Ви уверим, че наш приоритет е благополучието и безопасността на всички Вас, както и да окажем подкрепа да се подготвите и да реагирате на развиващата се ситуация по отношение на COVID-19 с цел предотвратяване и борба с болестта.

Горещо ви препоръчваме да спазвате стриктно мерките, предприети на европейско, национално и регионално ниво, и да го прилагате. Бъдете редовно информирани за новите мерки, предложени от съответните органи, и ги прилагайте.

Когато ситуацията с епидемията COVID -19 се отразява на изпълнението на вашия проект, Ви препоръчваме да предприемете подходящи мерки, като например преглед на планираните дейности по проекта, за да видите какви дейности могат да бъдат отложени за по-късна дата. Ако се налага дадено събитие да бъде отменено/отложено или ако партньорите/заинтересованите страни не могат да присъстват, поради посочените по-горе причини или други обосновани медицински състояния, препоръчваме да обмислите заедно с участващите партньори възможностите за алтернативни начини за провеждане – например видеоконференциите са подходящ вариант, за свеждане до минимум въздействието върху работния план. Моля, да поддържате контакт със Съвместния секретариат относно всички промени, които епидемичната ситуация на COVID -19 може да предизвика във вашия проект.

Вярваме, че нашите съвместни усилия ще помогнат да преминем през тази извънредна ситуация.

Моля, стриктно спазвайте препоръчаните от здравните власти мерки и се грижете за себе си!

Facebook icon
Twitter icon