Упутство Управљачког тела Интеррег-ИПА Програма, прекограничне сарадње Бугарска – Србија, које се односи на хитне мере на територијама земаља Програма - верзија 2, од 23.04.2020

23.04.2020

Управљачко тело (УТ) Интеррег - ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска - Србија, обавештава кориснике да, у циљу побољшања контроле и законитости радњи које треба предузети у случају привремене суспензије пројеката,  објављује допуњена  упутства корисницима Програмa, која се односе на:

- суспензије уговора о услугама / набавкама / извођењу радова, склопљених у циљу реализације пројектних активности;

- израду анализе планираних активности након периода суспензије пројеката.

За пројекте у имплементацији, корисници би требало да поднесу анализу преосталих пројектних активности / догађаја, узимајући у обзир утицај уведених хитних мера. Анализа треба да се достави уз извештај о напретку пројекта, и потребно је да обухвати период од дана најаве хитних мера.

Ова упутства се примењују у периоду ванредног стања на територији Републике Бугарске, као и за време хитних мера на територијама партнерских земаља.

Facebook icon
Twitter icon