Модерно оборудване на Нишкия ветеринарно-медицински институт осигурено с европейски средства служи за тестване на корона вирус

09.04.2020

От 3 април в здравния център на град Ниш се взимат проби за тестване на корона вирус. Благодарение на модерното оборудване, осигурено в рамките на проект, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, между 140 и 200 проби дневно се изследват главно в Специализирания ветеринарно-медицински институт. По думите на неговия директор - Милош Петрович, лабораторията на института разполага с високотехнологично оборудване и квалифициран персонал, което спестява ценно време за диагностициране и предприемане на защитни мерки. От началото на месец април лабораторията тества и проби от три здравни центъра, пристигащи от градовете Пирот, Лесковац и Враня.

Тестването за корона вирус във Ветеринарно-медицинския институт в Ниш е възможно благодарение на вече реализиран двугодишен проект “Обща информационна система за оптимизация на процесите „Единно здраве“ в трансграничния район“ по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, от предходния програмен период 2007 – 2013 г., на обща стойност от близо 935 000 евро. В рамките на проекта е разработена и обща информационна система за съхранение на наличната информация за всички обекти, които осъществяват контрол на здравето на дивите животни. В допълнение е реконструирана една административна сграда като е доставено офис оборудване и превозни средства за осъществяване на контрол в трансграничния район.

Проектът е изпълнен в рамките на българо-сръбско партньорство между Областните дирекции по безопасност на храните в Перник, Кюстендил и София, и Специализирания ветеринарно-медицински институт в Ниш.

Детайлна информация за изпълнението на проекта е налична на следната интернет – страница:

http://jis-onehealth.com/

Източник на информацията: https://www.juznevesti.com/Drushtvo/I-u-niskom-Domu-zdravlja-uzimaju-uzo...

Facebook icon
Twitter icon