Позив за учешће у јавној расправи и консултацијама о нацрту ИНТЕРРЕГ ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2021-2027

04.02.2022

У вези са припремом Коначне верзије ИНТЕРРЕГ  ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2021-2027 за званично подношење Програма  Европској комисији (ЕК), као и у складу са чл. 14, ст. 2 Уредбе бр. 142 Савета министара из 2019. године  позивамо Вас да учествујете у јавној расправи о нацрту програма која ће се одржати 22. фебруара 2022. године у 15 часова (14 часова по локалном времену у Србији). Дискусија ће се водити онлајн преко ВебЕк апликације у реалном времену. Радни језик - бугарски.

Комплетан текст нацрта ИНТЕРРЕГ ИПА Програма Бугарска-Србија 2021-2027, као и његов резиме, где су у систематичном и сажетом облику представљене најважније информације о планираној имплементацији Програма, налази се у прилогу испод.

Они од вас који желе да учествују у јавној расправи треба да до 15. фебруара 2022. године пошаљу следеће податке: три имена, е-мејл и институцију/организацију коју представљају (ако постоји) на: ma_ipacbc@mrrb.government.bg 

Након истека наведеног рока, они који желе да учествују у догађају добиће детаље за укључивање у ВебЕк састанак на е-нејлове које су сами одредили.

Нацрт ИНТЕРРЕГ ИПА Програма Бугарска - Србија 2021-2027 објављен је за јавне консултације на Порталу за јавне консултације: www.strategy.bg, Јединственом информативном порталу: www.eufunds.bg, као и на сајтоу Министарства регионалног развоја и јавних радова: www.mrrb.bg

Коментари и мишљења на објављени нацрт Програма можете доставити до 4. марта 2022. године у канцеларији Министарства регионалног развоја и јавних радова на адреси: Софија, ул. Св. Кирил и Методије 17-19. , као и у електронској форми на мејл адресу:  ma_ipacbc@mrrb.government.bg.

 

Facebook icon
Twitter icon