Покана за участие в обществено обсъждане на тема „Проверка за пригодност относно достъпа и функционирането на пазара на вътрешния воден транспорт“

01.03.2022

Период на консултации: 17 декември 2021 г. - 11 март 2022 г.

Европейската Комисия изготвя оценка на няколко законодателни акта, свързани с достъпа и функционирането на пазара на вътрешния воден транспорт в Европа. С помощта на тази оценка следва да се определи дали законодателството е подходящо за целта и дали подкрепя справедливото функциониране на вътрешния пазар. Провеждат се обществени консултации, с цел да се съберат мненията и приноса на заинтересованите страни. Общественото обсъждане е достъпно на следния линк: https://europa.eu/!7WPcuF .

Екипът, който работи  по проучването (Ecorys STC Nestra и Tournaye Consulting), стартира онлайн проучване, насочено към малки и средни предприятия (МСП), което също ще се проведе  до 11 март 2022 г. Резултатите от тези консултации също ще бъдат включени в оценката, която се извършва от Комисията. Проучването за МСП е достъпно на девет езика на следните линкове:

Езикови версии:  

Английски: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEsurveyEN

България: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEsurveyBG

Дания: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEsurveyNL

Хърватия: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEsurveyHR

Франция: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMRsurveyFR

Германия: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEsurveyDE

Унгария: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEsurveyHU

Румъния: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEsurveyRO

Словакия: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMEsurveySK

Facebook icon
Twitter icon