Позив за предлог стратешког пројекта

04.01.2023

 

 


Министарство за регионални развој и јавне радове Републике Бугарске

(Управљачко тело)

у сарадњи са

Министарством за европске интеграције Републике Србије

 (Национално тело)


Објављују 4. јануара 2023. године Позив за достављање стратешког предлога пројекта у оквиру (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПА програма Бугарска - Србија, са циљем да се становништво припреми за реаговање на катастрофе и повећа капацитет професионалаца да реагују на ванредне ситуације у прекограничној области.

Следећи квалификовани пројектни партнери су позвани да поднесу предлог стратешког пројекта:

• Генерална управа за пожарну безбедност и цивилну заштиту – Министарство унутрашњих послова, Република Бугарска;

• Сектор за управљање ванредним ситуацијама – Министарство унутрашњих послова, Република Србија;

• Академија Министарства унутрашњих послова Републике Бугарске

• Национална асоцијација добровољаца у Републици Бугарској.

Општи циљ (INTERREG VI) ИПА програма Бугарска Србија је „Јачање територијалне кохезије прекограничног региона Бугарска-Србија“. Програм се суфинансира из Инструмента за претприступну помоћ III (ИПП III) Европске уније.

Предлог стратешког пројекта би морао да циља:

Приоритет 3: Отпорнија погранична област:

• Специфични циљ 2.4. „Промовисање прилагођавања климатским променама и превенција ризика од катастрофа узимајући у обзир основе приступа еко-система“.

Укупан износ додељен на овај Позив за достављање предлога стратешког пројекта је 7.291.834 евра.

Програмски региони обухваћени предлогом стратешког пројекта су:

• За Републику Бугарску (административни ниво „NUTS” III) – области Видин, Монтана, Враца, Софија, Перник и Ћустендил;

• За Републику Србију (административни ниво „NUTS” III) – Борски, Зајечарски, Топлички, Нишавски, Пиротски, Јабланички и Пчињски округ.

Комплетан пакет докумената, укључујући и Водич за подносиоце предлога пројеката, је објављен, и може се наћи на следећим веб сајтовима:

http://www.mrrb.bg/
https://www.mei.gov.rs/
www.eufunds.bg

Рок за подношење предлога стратешког пројекта је 5. април 2023. године до 17:00 часова. по локалном времену у Бугарској. Предлог стратешког пројекта мора бити достављен у потпуности у електронској форми коришћењем Заједничког електронског система за праћење пројеката (JEMS): jems-bgrs.mrrb.government.bg.

За додатне информације можете контактирати Заједнички секретаријат Програма:

ma_ipacbc@mrrb.government.bg

Главна канцеларија у Софији: тел. + 359 2 9405 337;

Канцеларија у Нишу: тел. + 381 18 513 224.

Пакет за пријаву:

1. Водич за подносиоце предлога пројеката, укључујући прилоге;

2. Пријавни формулар – доступан у систему JEMS;

3. Анекси;

4. Анекс Ц: Уговор о донацији.

Facebook icon
Twitter icon