Честване на Деня на европейското сътрудничество по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия

21.09.2022

Над 30 души участваха в открит урок сред природата, организиран по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия в партньорство с Природен парк (ПП) „Витоша” на 21 септември 2022 г. в класна стая на открито между селата Боснек и Чуйпетлово. Събитието беше организирано по повод XI честване на Деня на европейското сътрудничество – инициатива, която цели да напомни на гражданите, че обединените усилия и партньорството носят отлични резултати.

В събитието взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия, Съвместния секретариат на Програмата, Природен парк „Витоша”, списание „Гора“, кметския наместник на селата Боснек и Чуйпетлово, Природо-математическата гимназия "Христо Смирненски" - гр. Перник. Участниците бяха запознати с въздействието на човешката дейност върху околната среда и насърчени към по-отговорно екологично поведение.

Събитието завърши с награждаване на най-добрите фотографии на младежи на възраст 15-29 години, получени в рамките на тематичен фотоконкурс за снимки сред природата в трансграничния регион, който се проведе в периода 01.08.2022 – 11.09.2022 г.

Facebook icon
Twitter icon