Стартира поканата за стратегическия проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2021-2027

22.12.2022

Учреден беше и Ръководният борд на Териториалната стратегия

 

Първата покана по новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия стартира, след като Комитетът да наблюдение одобри насоките за кандидатстване. Поканата е насочена към изпълнение на стратегическия проект, с който управлението на природните бедствия в граничния регион ще бъде значително по-ефективно. Това стана ясно при откриването на първото заседание на Комитета за наблюдение на програмата България-Сърбия 2021-2027, който се проведе в Ниш. В рамките на проекта ще се усъвършенстват уменията на спасителните екипи, ще се премахнат административните и юридически пречки пред тяхната съвместна работа, ще се закупи нова екипировка и ще се проведе подготовка на населението за реакция при кризи.

За изпълнение на стратегическия проект са предвидени над 8 млн. евро. Бенефициенти по него са ГД "Пожарна безопасност и защита на населението", Министерството на вътрешните работи на Сърбия, Академията на МВР и Националната асоциацията на доброволците в Република България.

Другото направление в новата програма между България и Сърбия е директната подкрепа за малкия и среден бизнес. Предприятията от региона ще имат на разположение  6.5 млн. евро за технологична модернизация, повишаване на капацитета си и намирането на нови пазари.

За изпълнението на Приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ ще се следва специално разработената Териториална стратегия. Тя ще се управлява от Ръководен борд, който проведе учредителното си заседание в Ниш. Териториалната стратегия се фокусира върху развитието на устойчивия туризъм и културата в региона и в придобиването на нови знания и умения в сферата на бизнеса, образованието, обществените дейности и цифровизацията. За проекти в тези области са определени над 23 млн. евро. Отварянето на мерки по стратегията ще започне през първата половина на 2023 г.

Facebook icon
Twitter icon