Наръчник за изпълнение на проекти по Ограничена покана за набиране на проектни предложения по Програмата (ИНТЕРРЕГ VІ-А) ИПП България - Сърбия 2021-2027

08.09.2023

Уважаеми бенефициенти, моля да се запознаете с  Версия 1/ Септември 2023 г. на Наръчник за изпълнение на проекти по ограничн покана за набиране на проектни предложения по Програмата (ИНТЕРРЕГ VІ-А) ИПП България - Сърбия 2021-2027.

Facebook icon
Twitter icon