158 организации от България и Сърбия участват в 43 проектни концепции по първата покана на Териториалната стратегия

16.08.2023

Поканата за представяне на проектни идеи по Териториалната стратегия на Програма (ИНТЕРРЕГ VI-A) ИПП България  Сърбия 2021-2027 приключи на 15 август 2023 г.

Общо 43 концепции са подадени с участието на общо 158 партньора от двете държави, което подчертава широкия интерес, идеи и желаниe за работа за развитие на региона. След като Съветът за управление прегледа и одобри подадените концепции, тези от тях, които допринасят най-много за постигането на Стратегическа цел 2 (мярка 2.2 и 2.3) на Териториалната стратегия, ще могат да продължат в следващия етап на кандидатстване като пълни проектни предложения.

Преобладаващата част от проектните концепции са изградени в рамките на партньорства със средно 4 участника, представляващи местни/регионални органи и власти, агенции за регионално и секторно развитие, организации в подкрепа на бизнеса, НПО, академични, изследователски, обучителни, образователни, социални и културни институции.

Териториалният фокус на поканата обхваща целия трансграничен регион на Програмата (Интеррег VI-A) България – Сърбия, включвайки областите Видин, Монтана, Враца, София-област, Перник и Кюстендил в България, както и областите Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня в Сърбия.

Facebook icon
Twitter icon