Актуализирани Въпроси и отговори по Първа покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия по Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия 2021-2027

02.08.2023

Актуализираните Въпроси и отговори по Първа покана за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия по Програмата (Интеррег VI-A) България Сърбия 2021-2027 от 01.08.2023 г. са на разположение ТУК.

Facebook icon
Twitter icon