Implementation stage

Project Implementation Manual (v. 2)/27.01.2020

27.01.2020

Project Implementation Manual (version 2) under the Second Call for proposals of Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Bulgaria-Serbia.

Уведомление относно изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финанс. корекции по реда на Закона за управление на средствата от ЕСИФ

29.08.2019

Уважаеми Бенефициери,

Считано от 23 август 2019г. влезе в сила Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове , приета с Постановление № 57 на МС от 2017г./обн. ДВ, бр.27 от 2017г., изм., бр.68 от 2017/ (Наредбата).

New PRAG version, 15 July 2019

15.07.2019

As of today, 15.07.2019, new version of the Practical Guide to contract procedures for EU external actions (PRAG) is valid and applicable to all tender procedures. 

PRAG is available for download HERE.

Project Implementation Manual (v. 1)/17.05.2019

17.05.2019

Project Implementation Manual (version 1) under the Second Call for proposals of Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme Bulgaria-Serbia.

Pages

Subscribe to Implementation stage