Партнери

Agriculture-Forestry School ''Josif Pancic'' Surdulica

Added on: 28.10.2015
Priority:
2.1 Вештине и предузетништво, 3.2 Заштита природе

JP Direkcija za građevinsko zemljište i puteve opštine Surdulica

Added on: 28.10.2015
Priority:
3.2 Заштита природе

ENECA

Added on: 28.10.2015
Priority:
1.1 Туристичка атрактивност, 1.2 Прекогранични туристички производ, 1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 2.2 Умрежавање људи

Surdulica Cultural Center

Added on: 28.10.2015
Priority:
2.1 Вештине и предузетништво, 2.2 Умрежавање људи

Via Agrar -

Added on: 28.10.2015
Priority:
1.1 Туристичка атрактивност, 1.2 Прекогранични туристички производ, 1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 3.2 Заштита природе

Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Department of Chemistry, and Faculty of Education, Vranje, University of Nis

Added on: 28.10.2015
Priority:
2.2 Умрежавање људи, 3.2 Заштита природе

Majdanpek Museum

Added on: 28.10.2015
Priority:
1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 2.1 Вештине и предузетништво, 3.2 Заштита природе

Municipality of Svrljig and Primary School "Dobrila Stambolic"

Added on: 28.10.2015
Priority:
2.1 Вештине и предузетништво

Galerija savremene likovne umetnosti Nis

Added on: 28.10.2015
Priority:
1.3 Умрежавање (активности људи – људима), 3.2 Заштита природе

Opstina Bujanovac Proactive

Added on: 28.10.2015
Priority:
2.2 Умрежавање људи

Pages