Резултати оцене административне усаглашености и прихватљивости пројектних предлога у оквиру другог позива за прикупљање предлога пројеката Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020