Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија: Jавни позив за ангажовање лица уговором о делу

21.12.2015

Канцеларија за европске интеграције оглашава јавни позив за ангажовање 7 (седам) лица уговором о делу за послове:

1. Експерт за управљање пројектима, у спровођењу Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија – 2 извршиоца;
2. Експерт за финансије и надзор над спровођењем пројеката, у спровођењу Програма прекограничне сарадње Бугарска – Србија – 1 извршилац;
3. Експерт за инфраструктурне активности за ИПА ИНТЕРРЕГ програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија 2014-2020 - 1 извршилац;
4. Службеник задуженен за првостепену контролу (ПК) за Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија – 3 извршилаца.

Детаљне информације можете наћи у документу у прилогу.

Facebook icon
Twitter icon