Ревидирана упутства за кандидате

20.02.2019

У вези са изменом чл. 68 Уредбе (ЕУ) бр. 1303/2013 Европског парламента и Савета и са изменом делегиране уредбе Комисије (ЕУ) бр. 481/2014, које се односе на третирање трошкова за особље пројекта, извршена је измена релевантних текстова Упуства за кандидате по другом позиву за подношење предлога пројеката. Измене важећих захтева примењују се када ће особље пројекта бити ангажовано са скраћеним радним временом. Према изменама европског законодавства, у овим случајевима трошкове треба планирати на основу "реалних трошкова", а не по "фиксној стопи".

Измене се налазе на страницама 32-34 Упутства за кандидате и објављене се ОВДЕ

Facebook icon
Twitter icon